PlatOO-klas

Leerarrangement hoogbegaafdheid Klik op de link voor de film.

Stichting PlatOO streeft naar een positieve en open cultuur rondom (hoog)begaafdheid. Sinds 2009 is ervoor gekozen om onderwijs aan leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid te integreren binnen de reguliere basisschool. De scholen van PlatOO werken met een uniek leerarrangement dat wordt gedragen door specialisten en een gestructureerd aanbod realiseert voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Met dit arrangement slagen alle scholen erin om cognitief begaafde leerlingen op (en deels vanuit) de eigen school voldoende uitdaging te bieden. Het arrangement voorziet in verdieping, verbreding en uitbreiding.

Experts op het gebied van hoogbegaafdheid werken samen in de Excellentiebrigade en het LeerNetWerk.
Deelnemers zijn:
- brigadiers (vormen de Brigade)
- coördinatoren (hoog)begaafdheid (op elke PlatOO school)
- projectleider excellentie

De Brigade bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten die hun expertise inzetten op de 15 scholen van PlatOO en onderwijs verzorgen aan (hoog)begaafde leerlingen in een bovenschools arrangement: de PlatOOklas. Met het onderwijs in de PlatOOklas streven we de volgende doelen na:

De Brigade ondersteunt, coacht en begeleidt de 15 scholen en verzorgt er scholingsmomenten. Elke school heeft samen met de Brigade een plan van aanpak opgesteld waarin duidelijk beschreven is waar de speerpunten voor de betreffende school liggen en wie daarbij betrokken zijn.

Terug naar overzicht