Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of een studentenraad hebben. Via zo’n raad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan of over fusieplannen.

Rechten medezeggenschapsraad
De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. 

Instemmingsrecht
Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school.

Medezeggenschapsraad primair onderwijs
In het primair onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

Onderwijsinstellingen die uit meer dan 1 school bestaan, hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. 

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR van OBS De Horizon bestaat uit 6 leden:

Chris Peeters (voorzitter)
Corrie Bakens (secretaris)
Wouter Bierings (personeel)
Carl Staudt (ouder)
Karolien Compiet (ouder)
Joran van Bussel (ouder)

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar chris.peeters@platoo.nl 

Terug naar overzicht