Onderzoek tevredenheid

Onze organisatie hecht veel waarde aan de tevredenheid onder ouders, leerlingen en leraren. Daarom wordt er, op initiatief van ons schoolbestuur PlatOO, om de twee jaar een onderzoek uitgezet om deze tevredenheid in kaart te brengen.

In het voorjaar van 2022 is er een tevredenheidsenquête uitgezet op alle scholen van PlatOO. Supertrots zijn we op het mooie resultaat. Ouders, leerlingen en leraren geven ons allen een dikke voldoende. Ook zijn we trots op de goede respons (57%), daaruit blijkt een grote betrokkenheid en dat maakt de resultaten betrouwbaar.

De scores liggen tussen 1 en 10

Score van ouders     8,4
Score van leerlingen     8,6
Score van leraren     8,3

Bent u nieuwsgierig geworden naar de rapportage van het onderzoek tevredenheid onder ouders? Klik dan hier.

Van elke individuele school van PlatOO zijn de schoolresultaten beschikbaar. De resultaten van de tevredenheidsenquêtes leerlingen en ouders zijn ook terug te vinden op Openbare Basisschool De Horizon (Asten) | Scholen op de kaart

Terug naar overzicht