Onderzoek tevredenheid

Onze organisatie hecht veel waarde aan de tevredenheid onder ouders, kinderen en leerkrachten. Daarom wordt er, op initiatief van ons schoolbestuur PlatOO, om de twee jaar een onderzoek uitgezet om deze tevredenheid in kaart te brengen. Het meest recente onderzoek is van maart 2019.

We zijn als team enorm trots op de opbrengsten van het onderzoek tevredenheid onder ouders en wel om de volgende redenen:

- Respons van 52% (62 van de 119 vragenlijsten zijn ingevuld);
- Bij alle beleidsterreinen scoren we hoger dan de norm (norm is 3);
- We scoren gemiddeld een 3,50.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de volledige rapportage van het onderzoek tevredenheid onder ouders? Klik dan hier

Terug naar overzicht