Ervaren

Horizon Kernwaarden7271-bewerkt.pngWe vinden de volgende kernwaarden fundamenteel voor het onderwijs op OBS De Horizon. Fundamenteel om het openbare karakte van OBS De Horizon vorm te geven en uit te dragen.

Ervaren is leren! Nieuwe kennis moet worden toegepast in de praktijk, want pas dan krijgt het zijn echte waarde. Actief ervaren leidt tot het beter beklijven van de opgedane kennis. Kinderen leren hoe je kennis kunt toepassen en leren vaardigheden die maatschappelijk relevant zijn. Deze bewuste ervaring is een essentieel onderdeel van de cyclus van leren. We begeleiden onze kinderen intensief bij dit proces. We laten ze ervaren dat elke handeling onderdeel uitmaakt van hun leerproces en dat je fouten mag maken.

Terug naar projecten