Projecten en thema's in groep 1-2

In groep 1-2 werken we thematisch en projectmatig.

In groep 1-2 werken we thematisch en projectmatig. Middels thema's en projecten bieden we een gevarieerd en geintegreerd aanbod aan passend bij de belevingswereld van de kinderen. Per schooljaar hebben we twee a drie schoolbrede projecten. Alle kinderen van de brede school, dus ook de kinderen van peuterspeelzaal Pinkeltje en kinderopvang Korein, werken in dezelfde periode aan hetzelfde onderwerp. Elke groep op eigen niveau. Naast de schoolbrede projecten werken de groepen 1-2 en 3 ook samen met thema's. Peuterspeelzaal Pinkeltje, kinderdagverblijf Korein en groep 1 t/m 3 van obs De Horizon werken dan gedurende dezelfde periode aan eenzelfde thema. In die periode is er een gezamenlijke opening, een gezamenlijke activiteit en een gezamenlijke afsluiting.

De thema's en projecten worden zoveel mogelijk samen met de kinderen vormgegeven om zo dichtmogelijk bij de belevingswereld aan te sluiten. Daarbij verliezen we de doelen niet uit het oog en zorgen we voor samenhang tussen de verschillende  vakkengebieden. Het aanbod van de verschillende kringactiviteiten sluit aan bij het betrffende thema en de hoeken in de klas worden ingericht met materialen en/of opdrachten passend bij het thema.  

 

De volgende thema's en projecten zijn aan bod geweest:

 Klik op de link voor meer informatie over de thema's en projecten.

 

 

Terug naar projecten