Samen

Horizon Kernwaarden8357-bewerkt.pngWe vinden de volgende kernwaarden fundamenteel voor het onderwijs op OBS De Horizon. Fundamenteel om het openbare karakter van OBS De Horizon vorm te geven en uit te dragen.

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk om het verschil te maken met alle ruimte voor het kind en zijn eigenheid. We laten elkaar groeien en maken elkaar groot. Onze kinderen werken op allerlei manieren samen en leren dat ze de ander nodig hebben; dat ze een voorbeeld zijn. We versterken dit samenwerken voortdurend. We staan open voor deze verschillen vanuit de beleving dat ieder kind, ieder mens anders is. We werken samen vanuit de overtuiging dat er ruimte nodig is om bijzonder te kunnen zijn. Samen zijn we sterk.

Terug naar projecten