Trots

Horizon Kernwaarden9455-bewerkt.png

We vinden de volgende kernwaarden fundamenteel voor het onderwijs op OBS De Horizon. Fundamenteel om het openbare karakter van OBS De Horizon vorm te geven en uit te dragen.


We zijn trots op onze school en alles wat daarmee van doen heeft. Onze school doet ertoe! We zijn vakkundig en staan voor de professionele inhoud van ons werk. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid voor ons werk. We zijn kritisch, we geven aan wat nodig is en we stellen altijd het belang van onze kinderen voorop. Zo benutten we continue onze eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Terug naar projecten