Vertrouwen

Horizon Kernwaarden6162-bewerkt.pngWe vinden de volgende kernwaarden fundamenteel voor het onderwijs op OBS De Horizon. Fundamenteel om het openbare karakter van OBS De Horizon vorm te geven en uit te dragen.

Vertrouwen is voor ons het fundament voor duurzame relaties. Vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen hebben in elkaar en vertrouwen hebben in de toekomst. Wij houden rekening met elkaars wensen en voorkeuren. We nemen onze verantwoordelijkheid en we zijn aanspreekbaar op onze acties en resultaten.

Terug naar projecten