Welkom

Horizon Kernwaarden8363-bewerkt.pngWe vinden de volgende kernwaarden fundamenteel voor het onderwijs op OBS De Horizon. Fundamenteel om het openbare karakter van OBS De Horizon vorm te geven en uit te dragen.

Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op onze school. We respecteren elkaar en we hebben aandacht voor de overeenkomsten en de verschillen tussen kinderen. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Terug naar projecten