Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 29

28-05-2015


NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:
- Mick Habets (groep 1)
- Nina van Bree (groep 1)

Wij wensen Mick en Nina een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

HANDBALTOERNOOI NIOBE
Omdat er te weinig aanmeldingen waren voor het handbaltoernooi heeft onze school niet deelgenomen aan dit toernooi.

HOCKEYTOERNOOI
Klik hier voor de info.

NATIONALE BUITENSPEELDAG
Woensdag 10 juni gaan de kinderen weer actief genieten van de Nationale Buitenspeeldag. Ze kunnen op het Ostaderplantsoen heerlijk gaan spelen met allerlei speciale, gekke en ludieke spelletjes. Dit alles onder het genot van een drankje (limonade) en een hapje (een lekker ijsje). Ook de kinderen van Korein spelen gezellig met ons mee.

We zijn er erg trots op dat we (als een van de weinige basisscholen in Asten) deze leuke activiteit ieder jaar organiseren. Even lekker samen buitenspelen op een veilige en leuke manier.  Kinderen laten merken en beleven dat buitenspelen heel leuk kan zijn.

Deze activiteit wordt ieder jaar georganiseerd door de Verkeersgroep van OBS De Horizon.
We wensen de kinderen alvast heel veel plezier en buitenpret!

VERKEERSVEILIGHEID
Zoals eerder aangekondigd zijn er verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid bij de school te verbeteren. Een van die maatregelen heeft betrekking op het parkeren in de parkeervakken. Sinds kort hangt er een officieel verkeersbord (tegenover huisnummer 34), waarop staat dat parkeren alleen is toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Wij willen u vragen hier extra alert op te zijn.

GILDE
Het Gilde heeft een speciale nieuwsbrief opgesteld om de feestelijke activiteiten op vrijdag 5 juni en zondag 7 juni onder de aandacht te brengen. Klik hier om deze nieuwsbrief te openen.

KOFFIE-UURTJE
In de jaarkalender staat op dinsdag 9 juni het eerstvolgende koffie-uurtje gepland voor (nieuwe) ouders. Deze komt te vervallen.

MINI KENNEDYMARS De Mini Kennedymars wordt jaarlijks georganiseerd en vindt plaats in het eerste volle weekend van juli. Het betreft een tocht van 8 kilometer. De volgende editie van de Mini Kennedymars zal gehouden worden op zaterdag 4 juli 2015. Het startschot zal afgaan om 13.00 uur op het Wilhelminaplein. Meer informatie vindt u op www.minikennedymars.nl.