Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 17
05-02-2016

CARNAVALSVAKANTIE
Wij wensen alle kinderen en ouders een hele fijne carnavalsvakantie. We zien iedereen graag weer terug op maandag 15 februari.

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN
In de eerste week na de carnavalsvakantie (vrijdag 19 februari) ontvangen de kinderen het rapport. De kinderen ontvangen één exemplaar van het rapport. Mochten er ouders zijn die bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding, een kopie van het rapport willen hebben, dan kunnen zij dit (eventueel per mail) kenbaar maken bij de groepsleerkracht.

Op dinsdag 23 februari en donderdag 25 februari staan de oudergesprekken gepland. Ouders ontvangen na de carnavalsvakantie een mail met de indeling van deze gesprekken.

ADRESSENLIJST LEERLINGEN
Omdat er wederom enkele aanpassingen zijn gedaan aan de adressenlijst, ontvangen alle ouders vandaag per mail een nieuwe adressenlijst.

LEV-GROEP (ingezonden)
De LEV-groep organiseert een training van 8 bijeenkomsten over het thema: Kind en Scheiding. Klik hier voor de flyer.