Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 02
02-09-2014


INFORMATIEAVOND

De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 worden uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende informatieavond. De leerkrachten geven informatie over de dagelijkse gang van zaken, speciale gebeurtenissen over de groep en over het leerstofaanbod van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. We willen het belang van uw aanwezigheid tijdens deze avond(en) extra benadrukken. Wij hechten veel waarde aan goede communicatie en een prettige relatie. Gezien het programma en de inhoud van deze avond gaan wij er dan ook van uit dat u en/of uw partner deze avond aanwezig zijn. Mocht u echter toch verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit persoonlijk te melden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

De informatieavond wordt voor alle groepen op één avond georganiseerd en wel op donderdag 11 september aanstaande.
Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.15 uur     : Algemene informatie van directie, MR en OR
19.15 – 20.15 uur     : Oudertevredenheidsonderzoek: In kleine groepjes in gesprek gaan over de resultaten
20.15 – 21.00 uur     : Informatieronde in de groep
21.00 – 21.15 uur     : Vrije inloop in de groepen met de mogelijkheid om informatie te vragen

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:

Robin Verdonschot (groep 8)

Wij wensen Robin een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

NIEUWS UIT DE SCHOOLTUIN
De schooltuin van A tot Z. A is van aardappel, appel, aardbei. Ze groeien allen in de schooltuin. Tot nu toe verloopt alles in de schooltuin geweldig. In totaal doen dit jaar 14 kinderen van Het Toverkruid en De Horizon mee aan de schooltuin. Zoals ik alles bekijk heeft iedereen er erg veel zin in. En tot nu toe hebben we al veel kunnen oogsten, plukken en proeven. Maar we hebben dan ook een geweldig goed tuindersweer, voldoende warmte en op zijn tijd wat regen. Ook de meehelpende ouders doen zeer goed hun best in het begeleiden en ondersteunen van de kinderen.

Ondertussen hebben we de tijd van de aardbeien en  asperges al gehad. Maar we zitten nog midden in de pluk van de peultjes, frambozen en kruisbessen. Iedereen heeft al ’n courgette geoogst. Het insectenreservaat in de schooltuin puilt al uit met allerlei plaaginsecten die daar een nieuw thuis hebben gevonden. Want ongewenste insecten in je groentetuintje worden liefdevol door de kinderen in dit insectenreservaat gezet.

Al met al ben ik zeer tevreden over de inzet van de kinderen in de schooltuin. Want ook in hun “vrije tijd” komen kinderen geregeld nog wat taakjes uitvoeren in hun tuintje of een extra bakje frambozen  plukken. Nu is het nog even wachten op de zomerwortelen en zonnebloem die beginnen met een Z. 

Groetjes, Mart.

KINDERFESTIVAL MISTY FIELDS
Klik hier voor meer informatie.