Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 06
15-10-2014


AFSLUITING PROJECT FEEST
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het thema "feest". Naast creatieve opdrachten is er ook tijdens de reken- en taalactiviteiten aandacht besteed aan dit thema. Aanstaande vrijdag 17 oktober gaan we het thema gezamenlijk afsluiten met een kinderbruiloft. Morris en Jipp (beiden uit groep 3-4) gaan dan "trouwen".

De globale planning ziet er als volgt uit:
- 10.00 uur      Vertrek richting kerkje ‘In de Gloria’
- 10.30 uur      Start ceremonie onder begeleiding van een trouwambtenaar
- 11.00 uur      Einde ceremonie – hulde aan het bruidspaar
- 11.10 uur      Vertrek richting school
- 11.45 uur      Aansnijden bruidstaart + traktatie voor alle kinderen
- 12.15 uur      Einde bruiloft

Het kerkje is helaas te klein om alle kinderen en ouders een plaatsje te geven. Wij willen daarom de ouders vragen om, mochten jullie willen komen kijken, buiten te wachten. Van de gehele bruiloft wordt een film gemaakt, die op de website en Facebook geplaatst zal worden. Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en begrip.

VIERING VERVALT
In verband met de kinderbruiloft als afsluiting van het thema "feest" komt de viering van vrijdag 17 oktober te vervallen.

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 20 oktober tot en met vrijdag 24 oktober kunnen alle kinderen genieten van een welverdiende herfstvakantie.
Voor groep 1 t/m 4 start de herfstvakantie op vrijdag 17 oktober om 12.15 uur.
Voor groep 5 t/m 8 start de herfstvakantie op vrijdag 17 oktober om 14.30 uur.
Wij wensen iedereen een leuke, gezellige en mooie herfstvakantie toe. We zien jullie graag weer terug op maandag 27 oktober.

STUDIEDAGEN
In de maand oktober hadden we twee (2) studiedagen kort op elkaar gepland, die erg leerzaam en praktisch waren. Zo hebben we met elkaar gesproken over het haalbaar en gedegen programma. We zijn praktisch aan de slag gegaan om de oefenstof voor rekenen voor alle kinderen overzichtelijk en uitdagend te maken. Door rekenactiviteiten in te zetten, waarbij de nadruk ligt op toepassen en creëren, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten.
Daarnaast hebben we onder begeleiding van Bureau Wolters een studiedag gevolgd over meer- en hoogbegaafdheid. Naast theoretische kennis (taxonomie van Bloom en meervoudige intelligentie van Gardner) hebben we ook enkele praktische opdrachten gekregen.

We hebben voor dit schooljaar nog vijf (5) studiedagen gepland. Het gaat dan om de volgende data:
- Vrijdag 19 december 2014
- Woensdag 14 januari 2015
- Woensdag 4 maart 2015
- Woensdag 17 juni 2015
- Vrijdag 10 juli 2015