Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 7
28-10-2014


SPORTSTUIF
Klik hier voor meer informatie.

UITNODIGING VAN HET VARENDONCKCOLLEGE: THEMA-AVOND PUBERS
Klik hier voor de uitnodiging.

LUIZENPLAAG
Er zijn luizen geconstateerd in alle groepen behalve groep 7.
Klik hier voor info van de GGZ.