Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 10
18-11-2014


KORFBALTOERNOOI
Voor het korfbaltoernooi in de kerstvakantie zijn weinig opgaven binnengekomen.
We hebben 1 team kunnen samenstellen van groep 4-5.
Dion, Daniel, Tim, Isa, Mink, Silas en Jurre gaan sportief aan de slag aangemoedigd door Marleen, moeder van Tim. 

Veel plezier en succes!

LEESWERKGROEP
Afgelopen week hebben we met de kinderen van de kindermedezeggenschapsraad nieuwe leesboeken aangeschaft voor onze schoolbibliotheek. Om deze bibliotheek actueel en up-to-date te houden, willen we een werkgroep van ouders oprichten die dit samen met ons wil realiseren.

Concreet komt het er op neer dat de werkgroep diverse keren per jaar bij elkaar komt om de volgende werkzaamheden uit te voeren:
-          Boeken voorzien van niveaucode
-          Boeken voorzien van schoolstempel
-          Boeken kaften met boeklon
-          Boeken invoeren in uitleen- en inventarisatieprogramma
-          Boeken screenen (beschadigingen, actualiteit, …)

Daarnaast zijn we op zoek naar ouders, die ons kunnen helpen met het ontwikkelen van een digitaal uitleen- en inventarisatieprogramma voor onze schoolbibliotheek.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze werkgroep of kunt u ons helpen bij de ontwikkeling van een digitaal uitleen- en inventarisatieprogramma dan kunt u zich aanmelden bij Frank (directie@obs-dehorizon.nl).

WERKGROEP PR
Tijdens de algemene ouderavond van donderdag 11 september hebben wij u verteld dat de werkgroep PR op zoek is naar enthousiaste ouders, die willen participeren binnen deze werkgroep. Helaas heeft de werkgroep nog geen nieuwe aanmeldingen ontvangen. 

Wat is het doel van de werkgroep?
De werkgroep wil op een creatieve en aantrekkelijke manier, positieve publiciteit over de school realiseren en daarmee zowel mensen die direct betrokken zijn bij de school als mensen die niet direct betrokken zijn bij de school bereiken. 

Welke taken heeft de werkgroep?
* Kritisch kijken op welke manieren de school omgaat met publiciteit en de middelen die hiervoor ingezet worden (bijvoorbeeld  website en Facebook).
* Meedenken / brainstormen over nieuwe ideeën om de publiciteit te zoeken (bijvoorbeeld ‘nieuws aan De Horizon’).
* Meedenken over activiteiten waar nieuwe ouders bij aanwezig zijn (bijvoorbeeld Open Dag). 

Wie vormen de werkgroep?
Gerald Fransen (ouder)
Josien van Geffen (ouder)
William Bankers (ouder)
Chris Peeters (leerkracht)
Wouter Bierings (leerkracht)
Frank Kuilder (directeur) 

Wanneer komt de werkgroep bij elkaar?
De werkgroep komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar op maandagavond. De cyclus van vergaderen is ongeveer 6 weken. Starttijd is 20.00 uur.

Hebt u interesse of wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met een van de werkgroep leden.