Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

 

 

HORIZONTAAL NUMMER 16
18-03-2014

 

NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerlingen van harte welkom:

Merle Cruijsen (groep 1)
Noah van Leunen (groep 1)

Wij wensen Merle en Noah een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.


PASSEND ONDERWIJS
Over de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs betreffende speciale zorg aan leerlingen, Passend Onderwijs, worden enkele ouderbijeenkomsten georganiseerd. Door hier te klikken kunt u meer lezen over deze ouderbijeenkomsten.  

Tevens is er door het ministerie OC&W een brochure ontwikkeld, die u hier kunt openen.


LEUKE EN LEERZAME TAAL - APPS VOOR DE IPAD

Electro Original. Dit spel is de digitale versie van het ouderwetse electrospelletje. Robbie de Robot leid je door het spelletje heen. Je kunt kiezen uit meerdere kaarten, die wel bijgekocht moeten worden. Je moet met twee vingers twee plaatjes tegelijk aanwijzen die bij elkaar horen op een bepaalde manier. Dit kunnen visuele spelletjes zijn ( bijv. aangezichtsverandering van voorwerpen of schaduwen), maar ook taalspelletjes zoals het vinden van tegenstellingen , oorzaak- gevolg, logisch combineren etc.

Leeftijd: 2,5 tot 8 jaar.
Onderwerpen: logisch denken, taal, woordenschat, zinsbegrip 

Pim Pam Pet Original. Dit spel is de app versie van het originele spel. Je speelt het spel met twee personen. Er komt een vraag in beeld ( noem een meisjesnaam, noem een lichaamsdeel etc.) en vervolgens draai je aan een draaischijf met letters. De bedoeling is dat je met de letter die in beeld komt antwoord moet geven op de vraag.

Leeftijd: 5 tot 12 jaar.
Onderwerpen: woordvinding en auditieve oefening. 

Didakto Classic is een leuk en educatief spel voor schoolkinderen (4-12+).
Het doel van het spel is om vragen van verschillende onderwerpen en niveaus te beantwoorden, door de vragen naar de juiste antwoorden te slepen. Om te tonen of de antwoorden correct zijn wordt een fotopuzzel gebruikt. Het spel heeft een eenvoudige gebruikersinterface en speelt als een bordspel. Geen tijdsdruk, geen high scores. Kinderen kunnen spelen en leren in hun eigen tempo. Het doet een beetje denken aan Loco.
Je kunt kiezen op leeftijdscategorie, opgedeeld in 5 groepen.
Daarna kun je kiezen voor een aantal verschillende onderwerpen (rekenen, taal, Logica, Geografie of je kunt je eigen vragenset invoeren)
Bij elk onderdeel kun je dan weer kiezen uit een aantal verschillende inhoudelijke onderdelen. Bij taal is dit bijvoorbeeld Letters, woorden, woordparen of diversen. Kies je voor woorden dan kun je kiezen op fruit, dieren, lichaamsdelen, voorwerpen, kleuren. Kortom een zeer uitgebreide App met zeer veel mogelijkheden!

Leeftijd: 4 tot 12 jaar.
Onderwerpen: rekenen, taal, Logica, Geografie 

Zinnen ontleden. Je kunt zinsontleding oefenen op de volgende niveau’s:
persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling. Je kunt ze ook allemaal tegelijk doen. De bedoeling is dat je de zinnen eerst in zinsdelen opsplitst en vervolgens het te oefenen zinsdeel eruit pikt.

Leeftijd: 9 tot 12 jaar.
Onderwerpen: taal, zinsbegrip.


VOORLEZEN. HOE DOE JE DAT EIGENLIJK?  ENKELE SIMPELE TRUCS.

Voorlezen is leuk en belangrijk, voor het kind en voor de voorlezer. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren goed te luisteren naar het verhaal en de voorlezer. Ook zorgt voorlezen ervoor dat kinderen hun fantasie ontwikkelen. Voor de persoon die voorleest is het leuk om meer betrokken te raken bij de leefwereld van het kind.

Naar de effecten van voorlezen is veel onderzoek gedaan. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kinderen bevordert hun taal – en leesvaardigheid en. Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een kast met boeken in huis hebben, doen het beter op school.

Maar hoe pak je het aan?

 • Kies een boekje wat je zelf ook leuk vindt.
 • Lees het boekje eerst zelf een keer rustig door.
 • Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen.
  Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen
 • Denk ook eens aan pop-up boeken, boeken met geluiden of “ontdekboeken” waarbij het kind allerlei klepjes open kan maken.
 • Jonge kinderen zijn dol op herhaling. Lees dus gerust hetzelfde boekje vaker voor! Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen.
 • Het is echt niet saai om een boek een paar keer voor te lezen. Verzin gerust elke keer een ander onderwerp om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?
 • Wijk gerust af van het verhaal: gebruik stemmetjes en pas het waar nodig aan.
 • Betrek het kind bij het verhaal: stel vragen, verwijs naar dingen uit zijn of haar leven.
 • Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.
 • Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.
 • Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen. Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.
 • Ook een cd met verhaaltjes en een prentenboek op de computer kan ter afwisseling erg leuk zijn. Maar laat het beslist geen vervanging worden voor het echte voorlezen!

Veel plezier tijdens het voorlezen!