Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 19
05-02-2015


NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom:
Amy van Hoek (groep 3)

Wij wensen Amy een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

REMINDER CARNAVAL
Nog één week en dan gaat het dak eraf op De Horizon. Samen carnaval vieren en gezellig hossen, dansen en zingen.

Let nog even goed op het volgende:
- De kinderen uit groep 1 t/m 4 worden om 10:45 uur op school verwacht.
- de kinderen uit groep 5 t/m 8 starten gewoon om 08:30 uur.
- Vergeet niet om uw kind(eren) een lunchpakket mee te geven.
- Ouders zijn van harte welkom om vanaf 12:45 uur mee te feesten.
- Serpentines uitgooien mag, echter spuitserpentines en confetti zijn verboden.

Met vriendelijke groet,
Carnavalscommissie De Horizon.

PRINS EN PRINSES
Deze week zijn de prins en prinses van OBS De Horizon bekend gemaakt.
Prins Loet en prinses Ciara gaan dit jaar voorop in het feestgedruis.

Proclamatie
Wij, prins Loet dun urste woonachtig aan de Langstraat nummer 54 met als lievelingssport hockey en broer van Jip, Floor en Pien, bijgestaan door prinses Ciara, woonachtig aan de Ostaderstraat nummer 16 met als lievelingssport hockey en zus van Dylano, verklaren hierbij dat:

  1. We er een mooi feestje van gaan maken
  2. We met z’n allen plezier hebben
  3. We veel gaan swingen op de muziek
  4. We niet stil blijven staan
  5. Hoe gekker, hoe beter
  6. We allemaal verkleed naar school gaan
  7. We lekker gaan dansen
  8. We lekker veel serpentine gaan gooien
  9. We veel gaan hossen en springen
  10. We een rap willen horen van Wouter en Rian

Veel plezier met prins Loet en prinses Ciara !

KOFFIE-UURTJE
In de jaarkalender staat op dinsdag 24 februari het eerstvolgende koffie-uurtje gepland voor (nieuwe) ouders. Deze komt te vervallen en wordt verschoven naar maandag 16 maart.

VAKDOCENTEN SPORTSTUIF VERZORGEN AL 1,5 JAAR LANG GRATIS GYMLESSEN
Klik hier voor de nieuwsbrief.