Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 21
14 MEI 2014


NIEUWS VAN DE VERKEERSWERKGROEP
Beste ouders. Hopelijk zijn jullie als ouders bekend met de verkeerswerkgroep.
De afgelopen jaren hebben wij, juffrouw Hanneke, Jolanda (moeder van Harm, Sander en Janneke) en Sandra (moeder van Sven en Ise), vanuit de verkeerswerkgroep een aantal activiteiten georganiseerd op school:
- de fietscontrole
- de verkeersfee
- de nationale straatspeeldag
- het verkeersplein
- het verkeersexamen voor groep 7
- de dode hoek
- verkeersonderwerpen tijdens de weekopening

Ook hebben we er voor gezorgd dat onze school steeds werd “goedgekeurd” als verkeersveilige school.
Hierdoor hadden we steeds recht op subsidie om (bovengenoemde) leuke dingen te doen op school. 
Als ouders hebben wij dit altijd met veel plezier gedaan in de gezellige samenwerking met Hanneke. Volgend schooljaar willen wij, Jolanda en Sandra, echter het stokje graag overdragen aan andere ouders. We zoeken enthousiaste mensen die met frisse energie nieuwe ideeën bedenken of wat er al ligt willen voortzetten.

Wij willen dit jaar samen nog afmaken, maar het zou mooi zijn als twee andere ouders zich alvast melden dan kunnen zij alvast meekijken en kunnen we alles netjes overdragen.  

Als je meer wil weten over wat het inhoudt om verkeersouder te zijn, mag je Jolanda, Sandra of Hanneke aanspreken.  
Ouders die interesse hebben kunnen zich melden bij Hanneke.

LEZEN IS LEUK
Klik hier voor meer info

SCHUIMPARTY BIJ DE COMEET VOOR DE GROEPEN 6,7 EN 8
Klik hier voor de flyer