Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 24
17-06-2014

FORMATIE 2014/2015

Groep 1/2
Miriam: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Corrie: donderdag

Groep 3/4
Hanneke: maandag, dinsdag en donderdag
Frank: woensdag en vrijdag

Groep 5/6
Rian: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 7
Wouter: maandag, dinsdag
Debbie: woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 8
Chris: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

FEESTAVOND 3 JULI
De jaarlijkse feestavond voor alle ouders en kinderen zal plaatsvinden op 3 juli.
Alle kinderen krijgen op woensdag 18 juni een uitnodiging (klik hier voor de uitnodiging) mee met enveloppe. De bedoeling is dat iedereen aangeeft of zij hierbij wel of niet aanwezig zullen zijn en de bijbehorende eigen bijdrage samen met de antwoordstrook dienen te worden ingeleverd bij de leerkracht.