Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.


HORIZONTAAL NUMMER 25

24-06-2014

NIEUWE LEERLING
Wij heten Sem Noach van harte welkom op onze school en wensen hem een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

SCHOOLKAMP 2014-2015 (Groep 4 t/m 8)
Noteer alvast in uw agenda:
Het schoolkamp van schooljaar 2014-2015 staat gepland in de tweede schoolweek en wel op woensdag 3 t/m vrijdag 5 september 2014. We gaan dit jaar met de bus naar Overpelt. Verdere informatie hierover volgt nog.

Voor nu zouden wij het prettig vinden als u uw kampgeld al zou kunnen overmaken. Het kampgeld bedraagt € 30,00. per kind. 
Wij zouden het prettig vinden als u dit voor de zomervakantie overmaakt op rekening van de school (NL74RABO0163630836 Stichting PlatOO) onder vermelding van kampgeld naam+achternaam kind(eren).

Alvast heel erg bedankt!!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Wouter (wouterbierings@obs-dehorizon.nl).

Groetjes Team de Horizon

MINIKAMP 2014-2015
Klik hier voor informatie betreffende het minikamp.

SPORTSTUIF
Klik hier voor de nieuwsbrief.