Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.HORIZONTAAL NUMMER 26
15-04-2015


NIEUWE LEERLING
Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom:
- Bram van Bree (groep 1)

Wij wensen Bram een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

VERKEERSMAATREGELEN
Verkeersveiligheid staat al verschillende jaren hoog op de agenda van onze school. Mede daarom is er al diverse jaren een werkgroep verkeer actief op onze school, die zich onder andere bezighoudt met de verkeersveiligheid rondom de school. In januari hebben wij een gesprek gehad met een medewerker van de gemeente Asten om onze zorgen ten aanzien van de verkeersveiligheid rondom onze school te bespreken. Vervolgens hebben we samen bekeken welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente is daarna aan de slag gegaan met de verbeteringen en de aanbesteding. Deze week is een start gemaakt met de werkzaamheden.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
1) Ter hoogte van huisnummer 34 komt het bord "parkeren alleen in de vakken". Tegenover nummer 34 staat een lantaarnpaal  waar het bord op bevestigd wordt.
2) De parkeervakken ter hoogte van het ‘pleintje’ worden gemarkeerd met witte klinkers, zodat de parkeerruimte optimaal gebruikt kan worden.
3) Om de doorstroming veiliger te maken worden er pijlen op de weg aangebracht met witte klinkers.
4) Om de parkeervakken zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor het ophalen en wegbrengen van kinderen, parkeert het team de auto een stukje verderop.

Bovenstaande werkzaamheden hebben hopelijk een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid bij de school. Neemt niet weg dat we een sterk beroep doen op onze ouders om hier ook een bijdrage aan te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door:
- Daar waar mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.
- Eventueel gebruik te maken van de parkeermogelijkheden bij het Ostadeplantsoen.

We hopen dat we op deze manier samen kunnen zorgen voor de veiligheid van onze kinderen.

VAKANTIEROOSTER 2015-2016

- Eerste schooldag    maandag 31 augustus 2015
- Herfstvakantie        maandag 26 oktober 2015 t/m vrijdag 30 oktober 2015
- Kerstvakantie         maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016
- Carnavalsvakantie   maandag 8 februari 2016 t/m vrijdag 12 februari 2016
- 2de Paasdag           maandag 28 maart 2016
- Meivakantie           maandag 25 april 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016
- 2de Pinksterdag      maandag 16 mei 2016
- Zomervakantie       maandag 25 juli 2016 t/m vrijdag 2 september 2016


VERBOUWING
Naar aanleiding van de ouderenquête, die vorig jaar is afgenomen, zijn er weer enkele acties uitgezet ter verbetering van ons onderwijs en ons schoolgebouw. Deze acties staan gepland voor de komende weken.

1) In alle toiletten worden automatische luchtverfrissers opgehangen. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de controle van het toiletgebruik van onze kinderen. Binnen onze meerjarenplanning onderhoud zijn we aan het onderzoeken of er financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden voor vervanging van het sanitair (toiletten, wastafels en toiletschotten).

2) De gezamenlijke ruimte (hal), speelzaal en teamkamer krijgen een facelift.
    - Het houten plafond wordt vervangen door een nieuw houten plafond met daarboven nieuwe isolatie en firetdoek. De nieuwe houten planken zijn lichter van kleur en worden dichter bij elkaar bevestigd, waardoor het een eigentijdse uitstraling krijgt.
    - Er is een nieuw lichtplan opgesteld. Alle lampen worden vervangen door LED-verlichting, die in de houten planken wordt aangebracht. Hierdoor zullen de ruimtes lichter worden en kunnen we als school flink besparen op energiekosten.
    - De grijze muren worden wit geschilderd. Ook de lichtkoepels worden wit geschilderd. Dit zal een positief effect hebben op de lichtinval.
    - Het plafond in de speelzaal en teamkamer wordt verwijderd en vervangen door een systeemplafond.
    - Er komt een nieuwe hoofdingang ter hoogte van de zijdeur bij het podium. De gevel wordt gesloopt en er komt een nieuw kozijn in met dubbele deur. Daarnaast wordt er een mooi afdakje getimmerd en komt er een drooglooprooster voor de deur te liggen.