Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

 

HORIZONTAAL NUMMER 31

12-06-2015


NIEUWE LEERLING
Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom:
- Laurens van Kempen (groep 5)

Wij wensen Laurens een plezierige en leerzame tijd toe op onze school.

GROEPSINDELING 2015-2016
De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is bekend en de medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven. We starten met vijf groepen. Dit is gelijk aan het huidige aantal groepen. We zien dat het aantal leerlingen op 1 oktober stabiel blijft en mogelijk nog enigszins gaat groeien.

Bij de groepsverdeling streven we er in principe naar om de visie uit te dragen en dus ook het werken met gecombineerde groepen een structurele plek te geven. Om de kracht van onze manier van werken zo optimaal mogelijk te benutten, streven we naar relatief kleine groepen. Wij zijn er van overtuigd dat we met deze groepsindeling de ingezette ontwikkeling verder kunnen vormgeven en waarborgen.

Maandag 31 augustus starten we met de volgende groepsindeling en leerlingenaantallen:
Groep 1-2       22 leerlingen
Groep 2-3       27 leerlingen
Groep 4-5       28 leerlingen
Groep 6-7       25 leerlingen
Groep 8          23 leerlingen

VAKANTIEROOSTER 2015-2016
Onlangs hebben we het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar gepubliceerd in Horizontaal nummer 26. Na het invullen van de ‘verplichte’ vakantiedagen hadden we nog diverse marge-uren over. Deze hebben we nu ingepland en wel in de week van 2de Paasdag. Deze week zijn alle kinderen vrij. Het team van OBS De Horizon heeft in deze week 2 studiedagen gepland. Momenteel zijn we druk met het inplannen van de overige studiedagen. Deze worden binnenkort bekend gemaakt.

Het vakantierooster 2015-2016 ziet er nu als volgt uit:
- Eerste schooldag
    Maandag 31 augustus 2015
- Herfstvakantie
    Maandag 26 oktober 2015 t/m vrijdag 30 oktober 2015
- Kerstvakantie
    Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016
- Carnavalsvakantie
    Maandag 8 februari 2016 t/m vrijdag 12 februari 2016
- Paasvakantie
    Maandag 28 maart 2016 t/m vrijdag 1 april 2016
- Meivakantie
    Maandag 25 april 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016
- 2e Pinksterdag
    Maandag 16 mei 2016
- Zomervakantie
    Maandag 25 juli 2016 t/m vrijdag 2 september 2016

STUDIEDAG
Woensdag 17 juni staat een studiedag gepland. Deze dag zijn alle kinderen vrij! Tijdens deze studiedag zal het team zich vooral bezighouden met praktische zaken. Rapporten maken, toetsen analyseren, groepsplannen evalueren en bijstellen.

SPORTSTUIF
Klik hier voor de nieuwsbrief.